Το “πράσινο φως” για την καταβολή επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε περίπου 330.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπ. Οικονομικών εκδίδοντας εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες αποπληρωμής των δικαιούχων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο κ. Γ. Μαυραγάνης, περίπου 255.000 φυσικά πρόσωπα θα εισπράξουν επιστροφές φόρων εισοδήματος συνολικού ποσού 94 εκατ. € εντός των προσεχών ημερών, ενώ περίπου 78.000 επιχειρήσεις θα πάρουν πίσω φόρους εισοδήματος ύψους 1,33 δισ. €, εντός των επόμενων τριών μηνών. Επιπλέον, το αργότερο σε 3-4 μήνες αναμένεται να έχουν καταβληθεί επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 1,7 δισ. € σε 11.700 επιχειρήσεις.

Η εγκύκλιος για τον καθορισμό των διαδικασιών αποπληρωμής των επιστροφών φόρου προβλέπει ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι περιπτώσεις δηλώσεων ή αιτήσεων επιστροφής για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των προβλεπόμενων ελέγχων από τις αρμόδιες ΔΟΥ, έχουν εκκαθαριστεί οι απαιτήσεις των φορολογούμενων που έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα Ατομικά Φύλλα Εκπτωσης. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων.

 

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος