Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταξύ δημοσίου και Deutsche Telekom με την οποία η γερμανική πλευρά απέκτησε ένα επιπρόσθετο 10% των μετοχών του ΟΤΕ. Η πρώτη αποκρατικοποίηση που προβλέπονταν στο μεσοπρόθεσμο απέφερε στα δημόσια ταμεία το ποσό των  €391,63 εκατ. Η συναλλαγή προβλέπονταν στην συμφωνία του 2008 μεταξύ των δύο πλευρών. Η Deutsche Telekom ήταν ουσιαστικά υποχρεωμένη να αγοράσει το συγκεκριμένο ποσοστό στην περίπτωση που το ελληνικό δημόσιο εκδήλωνε σχετική πρόθεση. Το δημόσιο διατηρεί πλέον το 10% του Οργανισμού και ένα ποσοστό 4% κατέχει το ΙΚΑ.  Η μεταβολή του ποσοστού αλλάζει ουσιαστικά τις ισορροπίες στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, το ΔΣ μετατρέπεται σε 11μελές, από 10μελές που ήταν μέχρι τώρα και η γερμανική πλευρά θα διορίζει τα 6 μέλη. Επίσης ο πρόεδρος θα επιλέγεται από την Deutsche Telekom. Το δημόσιο εφόσον το ποσοστό του είναι πάνω από 5% διατηρεί το δικαίωμα βέτο για μία σειρά θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες στα εργασιακά θέματα στον ΟΤΕ. Η γερμανική πλευρά υποστηρίζει ότι το εργασιακό κόστος είναι αρκετά υψηλό.