Κλειστός για το κοινό θα παραμείνει ο αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντείου Αχέροντα από τις 15 του ερχόμενου Μαΐου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, λόγω της εκτέλεσης εργασιών σ’ αυτόν που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών αλλά και την ανάδειξη και προστασία όλων των μνημείων του χώρου.Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».