ΕΣΠΑ digi-retailΠράξεις που αφορούν έργα και προμήθειες που είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ, προωθούνται προς υλοποίηση, καθώς με έγγραφα που απέστειλε προς τους φορείς υλοποίησης ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τις κατά περίπτωση διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναλυτικά:

Προς  δημοπράτηση το δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Παρακαλάμου

Η Ε.Δ.Α εκφράζει υπό προϋποθέσεις σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ. Δ. Παρακαλάμου Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά».  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.590.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Ο Δήμος Πωγωνίου, θα πρέπει πριν τη δημοπράτηση να υποβάλλει στην Ε.Δ.Α., απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών 506.004 ευρώ συν 116.380,92 ευρώ από ιδίους πόρους και να προβεί στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων.

Προμήθεια εξοπλισμού στον Παιδικό Σταθμό Βοτανικού

Η Ε.Δ.Α.  εκφράζει με  προϋποθέσεις σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού» του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Βοτανικού. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 236.476,98 ευρώ, περιλαμβάνει την προμήθεια επίπλων, παιχνιδιών, υλικών γραφείου, λευκών ειδών, καθώς και εξοπλισμού κουζίνας.  Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι προϋποθέσεις που τίθενται αφορούν προσαρμογή των τίτλων των επιμέρους συμβάσεων και σε ορθή αποτύπωση του συνόλου των ποσών της σύμβασης σε μια εξ αυτών.

Προμήθεια αλκοολομέτρων για την ενίσχυση των υπηρεσιών  

Σύμφωνη γνώμη, διατυπώνει η Ε.Δ.Α. για τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου προμήθειας 23 αλκοολομέτρων της πράξης «Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Ηπείρου». Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 35.023 ευρώ και φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης των Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου

Στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Σουλίου», εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας προς το Δήμο Ηγουμενίτσας, ως φορέα υλοποίησης, για:

  • τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/συσκευές εικόνας και ήχου – Διαδραστικοί πίνακες – Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης – Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής/ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας/ υφαντικής/ ραπτικής – Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα», προϋπολογισμού 133.664,10 ευρώ.
  • το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Έπιπλα – Εξοπλισμός γυμναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής – Λοιπός εξοπλισμός», προϋπολογισμού 66.789 ευρώ.

Τέλος, με έγγραφα προς το Δήμο Ηγουμενίτσας διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για δύο υποέργα της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας». Η σύμφωνη γνώμη αφορά τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των υποέργων «Εξοπλισμός γυμναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής», προϋπολογισμού 19.983,81 ευρώ, και «Διαδραστικοί πίνακες – Λοιπός εξοπλισμός», προϋπολογισμού 11.268 ευρώ.