Το κατώτατο εργαλείο άσκησης εξουσίας ΚΥΑ θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση για την διαχείρηση ενός τόσο σημαντικού για την Ελληνική οικονομία ζητήματος. Έτσι την ανάγκη διαβούλευσης στα θεσμικά όργανα της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι τελικές εισηγήσεις που θα τεθούν υπόψη της Κυβέρνησης στην έκδοση των απαιτούμενων κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για την αξιοποίηση των αποθεμάτων Υδρογονανθράκων στη χώρα, επισημαίνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης με επιστολή που απέστειλε προς τους Προέδρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ).  Ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι, υπάρχει πρόβλεψη για παρακράτηση ποσοστού 20% από τα έσοδα του Δημοσίου προκειμένου να διατεθούν στο Πράσινο Ταμείο για δράσεις προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος των περιοχών στις οποίες εντοπίζονται κοιτάσματα Υδρογονανθράκων, ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδεται το 5% των εσόδων του Δημοσίου στη Περιφέρεια, ως ανταποδοτικό τέλος.  Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ καλεί τους κ.κ Ασκούνη και Σγουρό, να προωθήσουν όλες τις διαδικασίες – σε πρώτη φάση με τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου όπου έχουν ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμοί – ώστε να καταθέσουν το συντομότερο την τελική τους εισήγηση προς το ΥΠΕΚΑ.