Η διαπολιτισμικότητα στην Ελλάδα:  μια διαφορετική εκπαιδευτική πράξη,  μια πολυποίκιλη κοινωνική  διαδρομή.   Την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη των μαθημάτων της φετινής σχολικής χρονιάς για τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, Παρασκευή 18 Μαΐου, επέλεξε η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» για να πραγματοποιήσει μια ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη εκδήλωση στην πόλη των Ιωαννίνων, στο Ξενοδοχείο Du Lac, A. Μιαούλη & Ίκκου, και ώρα 9:00 – 14:00.  Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Υποδράσης που ασχολείται με την Ενημέρωση των συμμετεχόντων σε μελέτες και έρευνες επί των αποτελεσμάτων, η Ημερίδα έχει στόχο να παρουσιάσει τη μέχρι τώρα πορεία όλων των Δράσεων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιφέρειας των Ιωαννίνων, καθώς και να αναφερθεί σε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό τους.  Εκπρόσωποι από τις 10 συνολικά Δράσεις που περιλαμβάνει και συνδυάζει η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» θα αναφερθούν στον τύπο και τις ιδιαιτερότητες των διδακτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που έθεσαν σε εξέλιξη, στη μέχρι τώρα πορεία των επιμέρους έργων, στο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό που παράγεται, τα συγκεκριμένα οφέλη για μαθητές, εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και την κοινότητα εν γένει, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα καλών ή προτεινόμενων πρακτικών.   Να σημειωθεί ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το δεύτερο σχολικό έτος εφαρμογής της Πράξης σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε περισσότερα από 600 σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο). Η Πράξη υλοποιείται κεντρικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από όλη τη χώρα, ανάμεσά τους φυσικά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η υλοποίησή της πραγματοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς, ερευνητές αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι ανοιχτή στο κοινό.