Ο Δήμος Ζίτσας έχει δημιουργήσει μια νέα και καινοτόμο ιστοσελίδα που συνεχώς ενημερώνεται και τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, προστέθηκε νέα στήλη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ όπου μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για θέσεις εργασίας, σεμινάρια, προγράμματα απασχόλησης κ.ά. που αφορούν τον Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο αυτό υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: α) θέσεις εργασίας τρέχουσες, β) θέσεις εργασίας ολοκληρωμένες και γ) αγγελίες.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες ενημερώνονται από υπαλλήλους του Δήμου και αφορούν κυρίως προκηρύξεις θέσεων εργασίας και τα αποτελέσματα αυτών. Όσον αφορά την κατηγορία Αγγελίες, ο Δήμος Ζίτσας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη να καταχωρεί δωρεάν την αγγελία του για πρόσληψη προσωπικού μέσω ειδικής εφαρμογής που σχεδιάστηκε για την ενημέρωση των ανέργων της περιοχής.