Περισσότεροι από χίλιοι άνεργοι κάθε μέρα, διάλυση του θεσμού της οικογένειας, μονιμότητα της φτώχειας, αλλά και ανικανότητα της διοίκησης να κάνει έστω τα λίγα που θα μπορούσε για να ανακουφίσει τους φτωχούς, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας της κρίσης σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Στη σχετική έκδοση, που γίνεται για πέμπτη χρονιά σκιαγραφείται η εικόνα μιας χώρας σε ελεύθερη πτώση.
Το 2011 η φτώχεια αφορούσε το 21,4% του πληθυσμού από το 20,1% κατά το 2010 και παρουσίαζε αυξητική τάση. Εντούτοις, σύμφωνα με τον Διονύση Μπαλούρδο, διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ, αυτό δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Σημαντικότερα, κατά τον ίδιο είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου που οι επιστήμονες ονομάζουν «νέα φτώχεια». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα οποία παρουσιάζει «Η Εφημερίδα των Συντακτών», αυτή η «νέα φτώχεια» πλήττει και τους εργαζόμενους με σχέσης μερικής απασχόλησης (το 29, 4% είναι κάτω από το όριο), τους αυτοαπασχολούμενους με συμβοηθούντα μέλη, δηλαδή τις οικογένειές τους (25,4% κάτω από το όριο).

Ειδικά στις οικογένειες με παιδιά που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι το ποσοστό της φτώχειας είναι 57,8%, ενώ ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 1/3 του 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν που υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 1991-2008 χάθηκαν κατά την τελευταία διετία.

 

πηγή :  real.gr