ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΘετικά γνωμοδότησε χθες η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για την πολεοδόμηση έκτασης 141,70 στρεμμάτων, στο Δ.Δ. Αμπελιάς του τέως Δήμου Μπιζανίου και νυν Δήμου Ιωαννιτών. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κοινωνία «Οικοδομική Συνεργασία Εμπόρων Ιωαννίνων»
Η ίδια Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για α) Υφιστάμενη και λειτουργούσα κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, β) Χοιροσφαγείο, δυναμικότητας 1.000 τν/έτος , γ) για παρασκευαστήριο ζωοτροφών, δυναμικότητας 10 τν/ημέρα και δ) για κλίβανο αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, στη θέση «Λοχάριο», του Μεγάλου Περιστερίου Δήμου Μετσόβου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».