ΔΕΗ ΣΗΜΑΟ Δήμος Ιωαννιτών απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων με την παράκληση να ελέγξουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ώστε να διαπιστώσουν αν αναγράφονται τα σωστά στοιχεία σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα, την παλαιότητα και την τιμή ζώνης ακινήτων τους.

Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα (το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2013) στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Καπλάνη 7 προκειμένου να γίνει η διόρθωση και η σωστή χρέωση τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ, συμβόλαιο ακινήτου, οικοδομική άδεια και Ε9.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 26513 61 322