Ινπκα ΗπείρουΜετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, που όχι μόνο δεν διευκολύνουν αλλά οδηγούν όλο και περισσότερους δανειολήπτες στο περιθώριο και στην απόγνωση,  το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου  εναρμονιζόμενο στα νέα δεδομένα, αποφάσισε :

1. Ρύθμιση  ενυπόθηκων δανείων (Ν.4161/2013)
Να ενημερώνει τους οφειλέτες για το αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης και ρύθμισης των ενυπόθηκων δανείων για ενήμερους δανειολήπτες και να συνδράμει στη διαδικασία συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.

2. Ένταξη στο N. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4161/2013).
Να συνεχίσει να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή και έγγραφη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες στο στάδιο προ του δικαστηρίου, για όσους μπορούν να ενταχθούν στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά , καθώς και στο στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στο οποίο προβλέπεται δυνητική συμβουλευτική συνδρομή των Ενώσεων Καταναλωτών.

3. Νομική στήριξη όλων των δανειοληπτών (φυσικών προσώπων & εμπόρων).
Να παρέχει νομική βοήθεια και στήριξη με έγγραφη διαπραγμάτευση, για όλους τους δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

4. Ομαδικές αγωγές στις Τράπεζες.
Να συνεχίσει την κατάθεση ομαδικών αγωγών για επιστροφή χρημάτων (έξοδα φακέλου, προέγκρισης δανείου κλπ) που έχουν παρακρατήσει παράνομα οι τράπεζες από όλους τους δανειολήπτες.

5. Νομική τεκμηρίωση καταγγελιών.
Να συνεχίσει να προσφέρει διερεύνηση και νομική τεκμηρίωση σε καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών για αθέμιτες, καταχρηστικές και παραπλανητικές πρακτικές από επιχειρήσεις.

Μοναδική προϋπόθεση, σύμφωνα με το νόμο, για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι οι πολίτες να είναι ή να  γίνουν μέλη τoυ Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου.

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία μας ( κατόπιν ραντεβού προσκομίζοντας κάθε στοιχείο που αποδεικνύει τα παραπάνω.) Θ.Πασχίδη 52  Ιωάννινα, τηλ.2651065178, email.inpka.hp@gmail.com