αρχείο λήψης (2)Σαρωτικές αλλαγές στην αγορά των ακινήτων αναμένεται να δημιουργήσει ο νέος τρόπος υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών που θα ισχύσει από το 2014. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος θα υπάρχει αυτόματη αναπροσαρμογή τους με βάση τις τιμές που επικρατούν στην αγορά.

Σε πρώτη φάση, μέχρι τον Ιούλιο, αναμένεται να συνταχθεί πόρισμα από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα συστήσει το υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, με τις νέες αντικειμενικές να ανακοινώνονται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Οι νέες αξίες θα διαμορφωθούν με τα στοιχεία που παρήγαγαν οι επιτροπές του 2005 και θα γίνει αναγωγή στα σημερινά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι βάση για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα αποτελέσουν οι τιμές που είχαν προσδιοριστεί από τις αρμόδιες επιτροπές το 2005. Πάνω στις τιμές αυτές θα εφαρμοστούν συντελεστές μεταβολής και θα φθάσουν στις σημερινές αξίες.

Το οικονομικό επιτελείο, αποφάσισε να θέσει άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αφού η εξίσωση αντικειμενικών και αγοραίων τιμών αποτελεί απαίτηση της τρόικας και έχει περιληφθεί στο Μνημόνιο.

Το σύστημα θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Από το 2014 θα τεθεί σε εφαρμογή ο τελικός τρόπος υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών που θα βασίζεται στα τρέχοντα στοιχεία της κτηματαγοράς. Η αξία των ακινήτων πλέον θα υπολογίζεται με στοιχεία που θα υποβάλλουν σε ειδική τράπεζα πληροφοριών παράγοντες της κτηματαγοράς (μεσίτες, συμβολαιογράφοι)) και με βάση αυτά θα υπάρχει αυτόματος προσδιορισμός των αντικειμενικών.

Στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών αναφέρεται ότι μέχρι την δημιουργία της Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων και την καταγραφή σε αυτήν ικανού αριθμού πληροφοριών από όλη την Ελλάδα, η Κεντρική Επιτροπή Καθορισμού Αντικειμενικών Αξιών θα προβεί στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

• Αναγωγή των τιμών που παρήγαγαν οι Επιτροπές του 2005 (οι τελευταίες Επιτροπές που βασίσθηκαν σε πρωτογενή στοιχεία) με εφαρμογή δεικτών μεταβολής σε σημερινές αξίες.

• Αναγωγή των τιμών που παρήγαγε η υπηρεσία, ομογενοποιώντας συνολικά στην Επικράτεια τις τιμές που παρήγαγαν οι Επιτροπές του έτους 2005.

• Αναγωγή των τιμών που έχουν συλλέξει και παράξει με την ισχύουσα διαδικασία οι εν ενεργεία Επιτροπές από το 2009 και μετά, με την εφαρμογή και σε αυτές δεικτών μεταβολής.

• Σύνθεση των παραπάνω τιμών σε νέες αναπροσαρμοσμένες Τιμές Ζώνης (ΤΖ).

• Έλεγχο των τιμών που θα προκύψουν (με αντιπαραβολή με τις εκτιμήσεις του έτους 2012).

 

ΠΗΓΗ: REAL.GR