ΟρκωμοσίαΟρκωμοσία των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης θα γίνει στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013
10.00   Παιδ. Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης

(Απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ι και μεταπτυχιακοί φοιτητές)

11.30                      Παιδ. Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης

(Απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Κ έως και Μ)

13.00                     Παιδ. Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης

(Απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Σ)

14.00                     Παιδ. Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης
                    (Απόφοιτοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Τ έως και Ω)
Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

10.00 Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Οι τελετές ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών ‘Γεώργιος Μυλωνάς’
(πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.