αρχείο λήψης (2)Την αναστολή άσκησης καθηκόντων επέβαλε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος στη Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών. Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια εκείνης με την οποία είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα ο ταμίας του Δήμου, καθώς από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ταμειακό έλλειμμα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ κάτι που οδήγησε και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Νίκο Μάντη σε παραίτηση. Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου η οποία εστάλη στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας βαρύνεται με μία σειρά λαθών και παραλείψεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Μεταξύ των άλλων κατηγορείται γιατί δεν παρείχε αξιόπιστα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 2012.