Προϊόν κατασυκοφάντησης θεωρεί το δημοσίευμα της εφημερίδας «πρώτο θέμα» η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γραπτή ανακοίνωσή της την οποία δημοσιεύουμε ως έχει:  «Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδιαίτερα η Επιτροπή Ερευνών και ο Πρόεδρος αυτής Αντιπρύτανης κ. Ισαάκ Λαγαρής, αποτέλεσαν αντικείμενο κατασυκοφάντησης ενώπιον της επιστημονικής κοινότητας και ελληνικής κοινωνίας σύμφωνα με αναληθές δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» την Κυριακή 14-8-2011.  Το δημοσίευμα αυτό αφορά έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα ΙCΤ, προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 28-6-2011, που αφορούσε σε έλεγχο για λογοκλοπή μέρους των παραδοτέων από την επιστημονική ομάδα του ερευνητικού έργου “POCEMON” με επιστημονικώς υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, κ. Δ. Φωτιάδη. Το εν λόγω έργο ξεκίνησε την 1-1-2008 και έκλεισε στις 31-6-2011. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου της, έχει ήδη απαντήσει εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας, σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτει η επιστολή της Ε.Ε. Τα παραδοτέα για τα οποία ζητήθηκε ο έλεγχος για λογοκλοπή και στα οποία αναφέρεται το άρθρο δεν είναι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά αφορούν συμμετέχοντες στο ίδιο έργο από συνεργαζόμενα ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες.  Η Επιτροπή Ερευνών δεν έχει αρμοδιότητες επί της ουσίας των ερευνητικών επιστημονικών θεμάτων τα οποία αφορούν τους επιστημονικώς υπευθύνους και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων τους. Αναμένει το πόρισμα του ελέγχου από ειδικούς στο αντικείμενο του εν λόγω έργου καθώς και το τελικό πόρισμα από την Ε.Ε. ώστε να προβεί στις κατά το νομό προβλεπόμενες δικές της ενέργειες. Ο κ. Ι. Λαγαρής δεν υπήρξε ποτέ επιστημονικώς υπεύθυνος του προγράμματος, δεν είχε καμία συμμετοχή ο ίδιος σε αυτό, όπως δεν έχει συμμετοχή και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο υπηρετεί. Πρόκειται για ένα ψευδέστατο κείμενο από το οποίο πλήττεται ο ίδιος προσωπικά και συνολικά η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ζητά από την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» την ανασκευή όλων των ψευδών στοιχείων και ανάκληση των χαρακτηρισμών κατά του Αντιπρύτανη κ. Ι. Λαγαρή και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιφυλάσσεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προασπίσει νομικά τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Τέλος το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για επιπρόσθετα στοιχεία».