Παράταση ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής του πήρε το έργο της ανάπλασης της εισόδου της πόλης των Ιωαννίνων. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ κι εκτελείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-5-2013, ύστερα από αίτημα της αναδόχου εταιρίας.

Η παράταση χορηγείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά – μετακίνηση των δικτύων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, να παραδοθούν ελεύθερες από τους ιδιοκτήτες οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις, να κατασκευαστεί επιπλέον ένας κόμβος στην χ.θ. 0+450 μ. και να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην εφαρμογή των μελετών στην περιοχή Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου και ΤΕΙ.

Επίσης παρατάσεις χορηγήθηκαν για την περαίωση της μελέτης του έργου «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου» (προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης επί της ΜΠΕ), καθώς και της μελέτης του έργου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίμνης Παμβώτιδας – Παραλίμνια Οδός», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης της λίμνης.