Αλέξανδρος ΚαχριμάνηςΣτο νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα, αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Σε κεντρικές γραμμές, είπε πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση , αλλά το χαρακτήρισε άτολμο. «Το νομοσχέδιο με προσαρμογή ως προς την έννοια του δάσους και τις δασικές εκτάσεις με τις τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ, απαλείφει ως όρο και κριτήριο χαρακτηρισμού, τα ποσοτικά κριτήρια δασοκάλυψης κλπ. Η ρύθμιση αυτή έχει διττή κατεύθυνση: Θετική και αρνητική. Η θετική είναι ότι πρέπει και αυτό δεν γίνεται με σαφήνεια από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των αγροτικών γαιών που λόγω της πολυετούς αγρανάπαυσης και εγκατάλειψης, έχουν μεταβάλει το χαρακτήρα και εύκολα μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται δάσος και κατά τεκμήριο δημόσιο δάσος. Έχουμε κάνει πάμπολλες παρεμβάσεις για το ζήτημα αυτό. Καθιερώνεται μια νέα κατηγορία δασικής έκτασης, οι δασικές γαίες, με δυνατότητα παραχώρησης αυτών για συγκεκριμένες χρήσεις. Υποστηρίζουμε τις σχετικές ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου για τις επιτρεπτές χρήσεις γεωργικής εκμετάλλευσης και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,  εντός των ευρύτερων δασικών εκτάσεων με σχετική λήψη άδειας επέμβασης από τη Δασική Αρχή. Αυτές πρέπει να διευρυνθούν. Κανένας δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να καταστραφεί το δάσος ή δασική έκταση. Όμως η πρόβλεψη για εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως και μελισσοκομείων, εκτροφείων κλπ, εντός δασικών εκτάσεων και δημοσίων γαιών είναι συμβατή με την ίδια την προστασία του δάσους. Θεωρώ ότι το Υπουργείο κάνει σωστή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, θέλει και άλλες πιο δυνατές παρεμβάσεις. Γιατί επιτέλους πρέπει ξανά να γυρίσει ο κόσμος στην παραγωγή».