Κρυφά τεκμήρια διαβίωσης και εκ των υστέρων διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών για τις αποδείξεις δαπανών χρεώνουν έξτρα φόρο, τουλάχιστον 375 ευρώ για χαμηλόμισθους και συνταξιούχους.  Πέραν των γνωστών τεκμηρίων που αφορούν τα αυτοκίνητα, κατοικίες, δίδακτρα και άλλες δαπάνες, υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσό διαβίωσης 3.000 ευρώ για τους άγαμους και 5.000 ευρώ για τους έγγαμους,  που η Εφορία υπολογίζει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Το τεκμήριο διαβίωσης ισχύει μεν εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει της προσοχής ή του υπολογισμού του φορολογούμενου. Το ποσό αυτό προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια διαβίωσης και έτσι αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα ανεβάζοντας το ποσό των απαιτούμενων για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου ποσού αποδείξεων και το ύψος του φόρου με βάση τη φορολογική κλίμακα. Αποτέλεσμα, άλλο ποσό φόρου να έχουν υπολογίσει οι φορολογούμενοι και άλλο τελικά να τους χρεώνει η Εφορία στο εκκαθαριστικό σημείωμα.  Ο επιπλέον φόρος προκύπτει από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης που δεν λαμβάνεται υπόψη από τον φορολογούμενο και η οποία αυτόματα «βγάζει» φοροποινή 75 ευρώ για τις αποδείξεις που λείπουν και άλλα 300 ευρώ φόρο κλίμακας λόγω αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος.