Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Λίμνης συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα.  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΙ αναλαμβάνει ο οικονομολόγος Βασίλης Πουτέτσης. Ο κ. Πουτέτσης έχει εργαστεί πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ διατέλεσε και διευθυντής της ΕΤΑΝΑΜ. Με δήλωσή του ο κ. Πουτέτσης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τους μετόχους της ΔΕΛΙ για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό του.