ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ Πρυτανεία και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλούν σε εκδήλωση-ενημέρωση για τις καταστροφικές συνέπειες που προκύπτουν για το Ίδρυμα από την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας των διοικητικών υπαλλήλων του την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Παρασκευοπούλου 4).