Μια σημαντική εξέλιξη για την περιοχή , χαρακτηρίζει την ένταξη της γέφυρας της Δέσπως στο ΕΣΠΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου,επισημαίνοντας ότι θα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα της περιοχής που χρονίζει. Είναι γνωστό ότι έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα στο σημείο που αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα οδικά σημεία της Ηπείρου καθώς στην περιοχή σημειώνονται συχνά κατολισθήσεις και καθιζήσεις.«Η αποκατάσταση της Γέφυρας της Δέσπως θα δημιουργήσει συνθήκες ασφαλούς και σωστής κυκλοφορίας, σε ένα οδικό δίκτυο, όχι μόνο τοπικής αλλά εθνικής σημασίας, καθώς συνδέει το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας με την Ήπειρο και ολόκληρη την Ελλάδα. Θα επιλύσει οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή και έχει γίνει αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων » σημειώνει ο κ. Ιωάννου. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο έργο, με προϋπολογισμό 2.581.512,27 ευρώ είναι ήδη δημοπρατημένο στο πλαίσιο της εργολαβίας «Κατασκευή οδού Καρτέρι – Πάργα».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης, αφορά την αποκατάσταση σε τμήμα μήκους 500 περίπου μέτρων. Περιλαμβάνει την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, μετά των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου (χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση – ασφάλιση και αποχέτευση- αποστράγγιση). Επίσης περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες εργασίες για την παράκαμψη της κυκλοφορίας μέσω της Λυγιάς.