Συνάντηση εργασίας για την στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», στο πλαίσιο προετοιμασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, ώρα 12:00 με 15:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, που θα συνδράμουν στην εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση» της Περιφέρειας, με την εκπόνηση σχετικής μελέτης από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων αποτελείται από τους:

  • Alasdair Reid, διευθυντή του Technopolis Group στις Βρυξέλλες.
  • Jorge-A. Sanchez-P., διοικητή του Corallia Cluster.
  • Νίκο Κομνηνό, διευθυντή της ερευνητικής μονάδας URENIO
  • Παναγιώτη Τσανάκα, πρόεδρο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Η συνάντηση εργασίας θα περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση του σκοπού της συνάντησης, της αποστολής και της μεθοδολογίας των εμπειρογνωμόνων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Ενημέρωση για το Στρατηγικό Σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης και τη σχέση του με την έρευνα και την καινοτομία
  • Το ρόλο των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders) στο Στρατηγικό Σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης
  • Τα επόμενα βήματα στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια εξασφαλίζοντας τη συμμετοχική διαδικασία
  • Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με σκοπό να απαντηθούν τα θέματα ειδικού ερωτηματολογίου.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, επιστημονικοί φορείς, Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας, Αναπτυξιακές εταιρίες, η Τράπεζα Ηπείρου, βιομηχανίες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες του τουρισμού, Ιδρύματα κ.α