Στο έργο «ICS – ΜμΕ και Συνεταιριστική Οικονομία για την Τοπική Ανάπτυξη» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «MED-Ευρωπαϊκή Διακρατική Συνεργασία στο Γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου 2007-2013», φορείς από τις χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα συμμετέχουν με σκοπό την καθιέρωση μιας κοινής στρατηγικής που θα προωθήσει το σχηματισμό διεθνών κοινοπραξιών συνεργατικών οργανισμών, τη διεθνοποίηση και την καινοτομία των συνεταιρισμών.

Το Τελικό Συνέδριο πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των εργασιών του ICS του στις 10 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Πανδώρα Γ’ του ξενοδοχείου Du Lac, στα Ιωάννινα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι εταίροι- σύνεδροι θα κάνουν τον απολογισμό του έργου, θα ορίσουν τον τρόπο δράσης για τα θέματα που θα αναδειχθούν, θα συζητήσουν την επόμενη προγραμματική περίοδο του MED και θα προσδιορίσουν τα κατάλληλα εργαλεία με τα οποία θα εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάχυση και επενέργεια του προγράμματος ακόμα και μετά τη λήξη του.

Παράλληλα με το Τελικό Συνέδριο του έργου θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση όπου Συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ηπείρου καθώς και χωρών της Μεσογείου θα εκθέσουν τα προϊόντα τους στο κοινό και θα εξετάσουν δράσεις συνεργασίας και εξωστρέφειας. Στην εκδήλωση το κοινό θα γνωρίσει τοπικά αλλά και ξένα προϊόντα που παράγονται μέσα από συνεταιρισμούς, θα δοκιμάσει γνήσια τοπικά ηπειρώτικα προϊόντα και θα ενημερωθεί για τους τρόπους παραγωγής αλλά και διάθεσής τους στο εμπόριο.Το Τελικό Συνέδριο του έργου και η παράλληλη εκδήλωση θα είναι ανοιχτά για όσους επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφοριακό υλικό για τα αποτελέσματά του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr