ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΤην Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00  συνεδριάζει η  Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
  2. Εκλογή Αντιπροέδρου.
  3. Έγκριση πρακτικού πενταμελούς επιτροπής τοποθέτησης δικαιούχων παραγωγών και επαγγελματιών στις θέσεις των λαϊκών αγορών των περιοχών Πάργας και Καναλακίου του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας.
  4. Παράταση λειτουργίας του ωραρίου καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας.

Σύμφωνη γνώμη για την Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου

Προς υπογραφή οδεύει η σύμβαση για το έργο «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 242.766,08 ευρώ, καθώς η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο της σύμβασης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.