Με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα στα Γιάννενα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται οι πιστώσεις για τα έργα αποκατάστασης των προβλημάτων στο ΧΥΤΑ Ελληνικού καθώς και οι εγκρίσεις των διαγωνισμών για τον ΧΥΤΑ στην Άρτα και την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Πρέβεζα.