Περιφέρεια ΗπείρουΤη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 12ης/4-12-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.2) Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013. (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

3) Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας. (εισήγηση: οι Δ/νσεις Δ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας )

4) Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας. (εισήγηση: η Δ/νση Δ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Άρτας)

5) Έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2014. (εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης –Εμπορίου & Τουρισμού )