Τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα τεύχη δημοπράτησης δύο πράξεων που αφορούν τον Εξοπλισμό καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών, διατυπώνει με έγγραφά του προς το Δήμο Ιωαννιτών, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η πρώτη πράξη αφορά την προμήθεια απορριμματοδεκτών και είναι προϋπολογισμού 1.293.960 ευρώ και η δεύτερη την προμήθεια οχημάτων με προϋπολογισμό 1.758.900 ευρώ