Αλέξανδρος ΚαχριμάνηςΜε έγγραφα του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για:

1) Τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 2.270.000 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ιωαννιτών)

2) Τα σχέδια των συμβάσεων και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Προμήθεια απορριματοδεκτών» της πράξης «Εξοπλισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 1.239.102 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ιωαννιτών)

3)  Τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου», προϋπολογισμού 520.000 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Π.Ε. Άρτας).