Αλέκος ΚαχριμάνηςΜε έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου «Συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων (με φωτογραφικό σύστημα/ τεμ. 4 – φορητές συσκευές/ τεμ. 19)», συνολικού προϋπολογισμού 256.000 ευρώ. Το υποέργο εντάσσεται στην πράξη «Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Ηπείρου» με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.Επίσης, με σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση των υποέργων

  • «Epirus on Androids: Έμπιστη, με διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και αποδοτική διάχυση πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα με γεωγραφικές εφαρμογές (Όργανα και εξοπλισμός)»
  • «Ανάπτυξη νέων διεργασιών και μεθόδων ελέγχου ποιότητας προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας γιαννιώτικης αργυροχρυσοχοΐας (Όργανα και εξοπλισμός)»
  • «Ανάπτυξη νέων υλικών για την άμεση χρήση σε βιολογικό καθαρισμό και ΧΥΤΑ (Όργανα και εξοπλισμός)»
  • «Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση γεφυρών οδικών δικτύων (Όργανα και εξοπλισμός)»
  • «Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα (όργανα και εξοπλισμός)»
  • «Ευφυές σύστημα ανάλυσης εικόνων μικροσκοπίου για την ανίχνευση παθολογικών κυττάρων σε εικόνες Τεστ ΠΑΠ (όργανα και εξοπλισμός)»
  • Εργαστηριακές συσκευές μικροκυμάτων – διήθησης» της πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου για τον προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας στα υδατικά σώματα του Αμβρακικού κόλπου»
  • «Μικροεξαρτήματα Η/Υ/» της πράξης «Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων (15ος – 20ος αιώνας). Μελέτη, ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος: προβολή και αξιοποίησή του».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 233.220 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.