Την Δευτέρα 4  Ιουλίου 2011 και ώρα 18.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των Αποφάσεων – Πρακτικών των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, 10ης και 11ης , του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

2) Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συμπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Ηπείρου  κ. Πότσης)

3) Κατάρτιση Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011  (Κ.Α.Π., ΟΣΚ, κ.λ.π.)

(εισήγηση:  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έργα ενδιαφέροντος φορέων για ένταξη σε χρηματοδοτικά πλαίσια από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων,  κα Καλογιάννη)

5) Μέτρα προστασίας υδάτινων αποδεκτών Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)

6) Απόψεις σχετικά με το Χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών στην Ήπειρο.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας,  κ. Ψαθάς)