Την Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις έξι το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 49 θέματα. Μεταξύ των άλλων θα κατατεθεί προς έγκριση το διετές πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης, όπως και ο προϋπολογισμός της επιχείρησης. Την Δευτέρα στις εννέα θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και διαθεσίμων χρηματικών μέσων του Δήμου καθώς και του ισολογισμού έναρξης της 01-01-2011».