Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στην πρόσφατη συνεδρίαση του, συζήτησε με την διαδικασία του κατεπείγοντος το θέμα των υψηλών αντικειμενικών αξιών ακινήτων στο Δήμο Ιωαννιτών, τις επιπτώσεις τους στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, στα νοικοκυριά και στην αγορά ακινήτων, καθώς και την ανάγκη μείωσής τους.Το δημοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών είναι υπερβολικά υψηλές και με ψήφισμά του ζητά από την κυβέρνηση μείωση των τιμών ζώνης κατά 40%.