Υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη οι τροποποιήσεις των πράξεων «Αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια» και «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας».
Η «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια», με συνολική δημόσια δαπάνη 4.843.657 ευρώ, είναι ενταγμένη στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» του ΕΣΠΑ.
Το έργο αφορά στην κατασκευή του κόμβου Καρδαμιτσίων, την αναβάθμιση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στον οικισμό Καρδαμίτσια του Δήμου Ιωαννιτών και του τμήματος της οδού που συνδέει αυτή με την Παράκαμψη Ιωαννίνων.
Η πράξη «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας», έχει συνολική δημόσια δαπάνη 2.845.000 ευρώ, και είναι ενταγμένη στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου». Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο αποτελείται από πεπαλαιωμένους αγωγούς και προτείνεται ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης που θα εξυπηρετεί την περιοχή για τα επόμενα σαράντα χρόνια.