Μια διπλή υποτροφία για τις ΗΠΑ σε φοιτητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι -μεταξύ άλλων-  το αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard. Αυτός που θα επιλεγεί θα συμμετάσχει ως Ασκούμενος στο Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης του Κέντρου και στη συνέχεια ως εκπαιδευτής στην Ουάσινγκτον και τη Βοστώνη. Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προωθεί το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των φοιτητών  που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.