Παιδικός σταθμός ΕΣΠΑAνακοινώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι  εντάξεις των Παιδικών Σταθμών στο ΕΣΠΑ. Για την νέα σχολική χρονιά ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» κατάφερε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου και παράλληλα δόθηκε έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 575 νηπίων και 126 βρεφών, 93 παιδιά περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά. Από αυτή την επιτυχία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. τα οφέλη είναι πολλαπλά. Τα παιδιά 701 οικογενειών του Δήμου μας θα ενταχθούν δωρεάν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Παράλληλα θα ανανεωθούν οι συμβάσεις 65 εργαζομένων με το ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς και θα προκηρυχτούν 25 νέες θέσεις εργασίας. Σύνολο θέσεων εργασίας του ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς 90. Στο ΕΣΠΑ μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά μητέρων ή και πατέρων που έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή είναι σε χηρεία και δεν είναι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου. Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται τα παιδιά των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, των μισθωτών ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, αυτοαπασχολούμενων, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και άνεργων με την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματά τους για μητέρες με 2 παιδιά δεν υπερβαίνουν τις 30,000, με 3-4 παιδιά τις 35,000 και άνω των 5 παιδιών τις 40,000. Πληροφορίες και έντυπα για την αίτηση ένταξης των παιδιών στο ΕΣΠΑ δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες στα γραφεία του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  Αβέρωφ 6, 3ος όροφος

Υπεύθυνος κ. Γκουγιάννος Αθανάσιος

Τηλ. επικοινωνίας 2651001037

Εκ  του  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.