ΕΕTo 2012, το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα ανήλθε στο 75% του μέσου κοινοτικού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμάνθηκε το 2012 από 47% ως 271% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το υψηλότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (271%). Η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία ξεπερνούν το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ κατά 30%. Η Δανία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Φινλανδία το ξεπερνούν κατά 15% έως 25%, ενώ η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία ξεπερνούν το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 10%.

Λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διαμορφώθηκε το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ιταλία (98%) και την Ισπανία (97%). Στην Κύπρο το κατακεφαλήν ΑΕΠ έφτασε το 91% του μέσου κοινοτικού, ενώ στη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, διαμορφώθηκε μεταξύ 75% και 85% του μέσου κοινοτικού.

Στη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Λετονία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε από 60% έως 70% του μέσου κοινοτικού, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ρουμανία (49%) και η Βουλγαρία (48%).

Πηγή: www.real.gr