Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Οικονομία

Ποιές περικοπές προβλέπει το νέο μνημόνιο

Μείωση των επικουρικών, των υψηλών κύριων συντάξεων, και του ποσού των εφάπαξ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε χθες. Παράλληλα μειώνεται ο κατώτατος μισθός κατά 22% και κατά 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών, ενώ η μετενέργεια ισχύει για 3 αντί 6 μήνες. Έως το τέλος Ιουλίου 2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους». Επιπλέον καταργούνται ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας.
Συντάξεις:
Δρομολογείται νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για την εξοικονόμηση ύψους 300 εκατ. ευρώ το 2012, η οποία θα περιλαμβάνει:
– ένα σχέδιο νόμου για περικοπών στις επικουρικές συντάξεις
– ανατροπές στα συνταξιοδοτικά ταμεία με υψηλές μέσες συντάξεις που λαμβάνουν υψηλές επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό
– έως στα τέλη Ιουνίου, θα θεσπιστούν μεταρρυθμίσεις για να εξαλείψουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να εντοπίσει τα ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και να αναπροσαρμόσει τις πληρωμές. Να σημειωθεί ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Παράλληλα, έως τέλος Σεπτεμβρίου, θα μειωθούν οι συντάξεις («προστατεύοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους», όπως τονίζεται) και θα αλλάξει η βάση για τη συνεισφορά εισφορών. Επίσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ετοιμαστεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μια αναλογιστική μελέτη σχετικά με τον πρώτο πυλώνα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, σε εταιρείες με υπερβολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ).
Κοινωνικά επιδόματα:
Αλλάζουν τα πάντα στα προγράμματα κοινωνικών επιδομάτων, κοινωνικής αρωγής και κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, θα εντοπιστούν ποια προγράμματα θα διακοπούν, αλλά και τρόποι για τη μείωση των μεταβιβάσεων σε άτομα που δεν τα έχουν ανάγκη.
Εργασιακά:
– Η κυβέρνηση σκοπεύει σε μια μείωση του ανά μονάδα κόστους εργασίας κατά περίπου 15% κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για τις πρώην κρατικές επιχειρήσεις. Όπως σημειώνεται πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι συνθήκες εργασίας στις πρώην κρατικές επιχιερήσεις (ΔΕΚΟ) με αυτές του ιδιωτικού τομέα.
– Όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα λήξουν μέχρι και 1 έτος από την ψήφιση του Μνημονίου.
– Η μετενέργεια μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα αυτό, η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων.
– Καταργείται η «μονιμότητα» σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες (πχ ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ).
– Καταργούνται συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή την σύνταξη) και μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις οποίες ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες απόλυσης.
– Πάγωμα της «ωρίμανσης» που προβλέπεται από τον νόμο και/ή τις συλλογικές συμβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις αυτόματες αυξήσεις μισθών με βάση το χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.
– Απαγόρευση της μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δεν θα επιτρέπεται οι διαιτητές να εισάγουν κάποια διάταξη για μπόνους, επιδόματα ή άλλες αποζημιώσεις, και ως εκ τούτου μπορούν να αποφαίνονται μόνο για τον βασικό μισθό και θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, μαζί με τα νομικά.
– Μείωση του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και των ημερήσιων / μηνιαίων μισθών. Το πάγωμα του κατώτατου μισθού θα ισχύει μέχρι το τέλος της περιόδου του προγράμματος. Επίσης προβλέπεται επιπλέον μείωση 10 % του κατώτατου μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους (για τα άτομα κάτω των 25).
– Επιδιώκεται η μείωση της «ψαλίδας» του κατώτατου μισθού, σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (σ.σ: όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο) δηλαδή την Πορτογαλία, την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
– Αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 2012 που θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό «συγκρίσιμων κρατών».
– Μείωση του «μη μισθολογικού «κόστος εργασίας. Θα μειωθεί το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό των συγκρίσιμων Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι προβλέπεται μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5%. Οι εισφορές θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα.
– Θα «κλείσουν» μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες με μικρή προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ) με μία μεταβατική περίοδο μέσα σε 6 μήνες.
– Αλλάζει το σύστημα είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ένα πλήρως αρθρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης θα αναπτυχθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.
– Προβλέπεται πλήρης ενοποίηση των εισπράξεων από φόρους και εισφορές.
– Αύξηση στον αριθμό των επιθεωρήσεων και στόχοι για τους επιθεωρητές εργασίας.

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διεθνή

Δεν Ισχύει Το Κοινοτικό Δίκαιο Με Μνημόνιο. «Τα μέτρα που συμφωνούνται στο πλαίσιο ενός Μνημονίου δεν είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατά με το κοινοτικό...

Πολιτική

«Έχει μάθει μόνο να γκρεμίζει κι όχι να ακούει», σχολίασε η Φώφη Γεννηματά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 με αφορμή όσα είπε ο αναπληρωτής...

Άρθρα & Απόψεις

Του Χρήστου Γιανναρά   Πρωτοχρονιά, και οι ευχές μοιάζουν περιττή φιοριτούρα ή εμπαιγμός σε μια κοινωνία που, λογικά, δεν έχει καμιά ελπίδα. Tο μέλλον...

Οικονομία

Τέσσερις ανατροπές στο ασφαλιστικό του Δημοσίου που οδηγούν σε μειώσεις 15% έως 25% τις νέες συντάξεις χιλιάδων υπαλλήλων και στρατιωτικών λόγω του νέου τρόπου...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC