Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Οικονομία

Σε δεκαετή «καραντίνα» όσοι χρωστούν στην εφορία

%ce%b3%ce%b3%ce%b4%ce%b5

Αυστηρά μέτρα και «σκανάρισμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία να έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ άνω των 92 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράξιμα θεωρούνται περίπου 15 δισ. ευρώ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τις διαδικασίες διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρεί σε ηλεκτρονικό «σκανάρισμα» και εξονυχιστικούς ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις θυρίδες και στα εισοδήματα χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα ποσά που χρωστούν είναι εισπράξιμα ή ανεπίδεκτα είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση που θα εντοπίζουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, τα οποία μπορούν να κατασχεθούν για την αποπληρωμή των οφειλών, θα προχωρούν άμεσα στις κατασχέσεις.

Εάν όμως διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα είσπραξής τους, θα τα εντάσσουν στα «ανεπίδεκτα είσπραξης» χωρίς να τα διαγράφουν οριστικά και οι οφειλέτες θα βρίσκονται σε δεκαετή «ομηρεία».

Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρούν για τα επόμενα δέκα χρόνια, στη δέσμευση του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων και του περιεχομένου των θυρίδων που τυχόν διαθέτουν οι οφειλέτες στις τράπεζες και θα «μπλοκάρουν» τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας τόσο για τους οφειλέτες όσο και τους συνυπόχρεους για οποιαδήποτε αιτία. Έτσι, όποιο περιουσιακό στοιχείο ή εισόδημα αποκτά ο οφειλέτης θα κατάσχεται για την είσπραξη των χρεών του, τα οποία θα επαναχαρακτηρίζοντα ως εισπράξιμα.

Με εγκύκλιο, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή επιταχύνονται οι διαδικασίες διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, ενώ δίνονται αυστηρές οδηγίες για την έρευνα όλων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών με την αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων και των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

– Για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτης είσπραξης» οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ερευνήσει, αντλώντας στοιχεία από όλα τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα εντός και εκτός υπουργείου Οικονομικών, εάν υφίστανται στο όνομα του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων άλλες συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ακίνητη περιουσία, κινητά περιουσιακά στοιχεία (ΙΧ αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά, λεωφορεία, σκάφη κ.λπ.), μετοχές, ομόλογα, άλλα επενδυτικά προϊόντα, καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και απαιτήσεις προς είσπραξη (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, ενοίκια, επιδοτήσεις κ.λπ.).

– Για τον χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, θα πρέπει να συντάσσεται από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή, ο οποίος υπηρετεί στην αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή, έκθεση με την οποία θα πιστοποιείται ότι:

 • Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.
 • Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.
 • Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 • Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.
 • Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία.
 • Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής.
 • Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.

– Από τη στιγμή που οι οφειλές ενός φορολογούμενου χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης για χρονικό διάστημα 10 ετών θα δεσμεύονται το 100% των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών και το περιεχόμενο των θυρίδων ενώ δεν θα έχει το δικαίωμα να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία. Η δέσμευση θα αίρεται, με έγγραφη ενέργεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας, κατά περίπτωση, υπηρεσίας με τον επαναχαρακτηρισμό της οφειλής ως εισπράξιμης ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακύρωση ή ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισμού της οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης ή την εξόφληση των οφειλών ή για άλλο νόμιμο λόγο. Για τον επαναχαρακτηρισμό οφειλής ως εισπράξιμης αρκεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχει, πριν την παραγραφή της, δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

Πιστωτικά ιδρύματα
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ενεργούν, χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση, για την εφαρμογή των δεσμεύσεων με την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων ή εντός τριμήνου σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αυστηρές οδηγίες

 • Με εγκύκλιο, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή επιταχύνονται οι διαδικασίες διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, ενώ δίνονται αυστηρές οδηγίες για την έρευνα όλων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών με την αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων και των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
 • Για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτης είσπραξης» οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ερευνήσει, αντλώντας στοιχεία από όλα τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα εντός και εκτός υπουργείου Οικονομικών, εάν υφίστανται στο όνομα του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων άλλες συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ακίνητη περιουσία, κινητά περιουσιακά στοιχεία, μετοχές, ομόλογα, άλλα επενδυτικά προϊόντα, καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και απαιτήσεις προς είσπραξη.
 • Για τον επαναχαρακτηρισμό οφειλής ως εισπράξιμης αρκεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχει, πριν την παραγραφή της, δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

 

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοινωνία

Πως θα λειτουργούν από Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου οι κλειστοί χώροι; Πως θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές του οι ανεμβολίαστοι; Πως θα εισέρχονται σε κλειστούς χώρους...

Αρχική

Τα Μέτρα Για Τη Λειτουργία Εστίασης Και Ψυχαγωγίας Από Σήμερα Σε ισχύ τίθενται σήμερα μέχρι και την 26η Ιουλίου τα νέα μέτρα για τη...

Ιωάννινα

Στο βαθύ κόκκινο εντάχθηκαν τα Ιωάννινα από σήμερα το πρωί και έτσι πιο αυστηρά μέτρα τίθενται σε ισχύ. Ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος...

Ιωάννινα

Ιωάννινα Έκκληση Ελισάφ Για Τήρηση Μέτρων. Έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων εν όψει των εορτών και στήριξη της τοπικής αγοράς, απευθύνει ο...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4

 • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
 • https://s46.myradiostream.com:7322/;
 • MUSIC