Αποφάσεις με τις οποίες προωθούνται σημαντικά έργα έλαβε κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.

Μεταξύ άλλων προχώρησε στον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου των πεζοδρομήσεων.

Μετά την έγκριση αυτή, εντός ενός μήνα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για να ξεκινήσει η εκτέλεση της παρέμβασης «Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων».

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προυπολογισμό 5,9 εκατομμύρια και με την ολοκλήρωσή του θα έχει αναμορφωθεί πλήρως το εμπορικό κέντρο των Ιωαννίνων, θα έχει γίνει πιο ελκυστικό και θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο πεζοδρόμων από την κεντρική πλατεία μέχρι την παραλίμνιο.