Δημαρχείο ΙωαννίνωνΣε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για Γιατρό Εργασίας βρίσκεται ο Δήμος Ιωαννιτών. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20/08/2013 14.00μμ. Πληροφοριακό υλικό έχει αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Πληροφορίες μπορούν λάβουν οι υποψήφιοι  από Τμήμα Προμηθειών – Καπλάνη 7 (3ος όροφος) τηλ. 2651361310/61352/61390 και την Ιστοσελίδα του Δήμου www.ioannina.gr.