συνταξιουχοι

Περισσότερες από 96 χιλιάδες συντάξεις δεν θα καταβληθούν στα τέλη του μηνός στους δικαιούχος, καθώς δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Για να πληρωθούν οι συνταξιούχοι αυτοί, θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία των ασφαλιστικών ταμείων προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Εκτιμάτε ότι οι συνταξιούχοι που δεν απογράφηκαν αποτελούντο 1% του συνόλου των συνταξιούχων.