Νέα παράταση μέχρι τις 20 Απριλίου έδωσε το ελληνικό δημόσιο στους κατόχους ομολόγων ξένου δικαίου προκειμένου να υπαχθούν εθελοντικά στο PSI. Μέχρι στιγμής θετική ανταπόκριση έχουν εκδηλώσει κάτοχοι τίτλων αξίας περίπου 20,3 δισ Ευρώ, ενώ εκτός ανταλλαγής παραμένουν ομόλογα αξίας περίπου 8,5 δισ ευρώ.   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του (ΟΔΔΗΧ), η ανταλλαγή των τίτλων για τους κατόχους ομολόγων συνολικής αξίας 20.270.573.914,35 ευρώ, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα ολοκληρωθεί στις 11 Απριλίου.   Για τους ομολογιούχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν ή οι συνεδριάσεις τους διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν, η προσφορά του ελληνικού δημοσίου λήγει στις 20 Απριλίου και ως ημερομηνία ανταλλαγής ορίστηκε η 25η Απριλίου.