ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) συνυπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, στο πλαίσιο της υποστήριξης των νέων τεχνολογικών και εξωστρεφών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου αλλά και στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών που προάγουν την τεχνολογική επιχειρηματικότητα και τους νέους επιστήμονες όπως η Πρωτοβουλία «Οδύσσειες Καινοτομίας».
Το Συμβούλιο επιθυμεί να στηρίξει τις προσπάθειες τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Τεχνολογικού Πάρκου και θα παραμείνει αρωγός με γνώμονα πάντοτε την  ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και βέβαια της Ηπείρου. Σε αυτό το πλαίσιο, για τα έτη 2012 και 2013, αναπτυχθήκαν και ανελήφθησαν  πρωτοβουλίες από την πλευρά του Συμβουλίου που αφορά τόσο στην υποστήριξη των επιχειρηματικών αποστολών στις Η.Π.Α. για την εξωστρέφεια των εγκατεστημένων εταιρειών του Τεχνολογικού Πάρκου, όσο και στην υποστήριξη της Πρωτοβουλίας «Οδύσσειες Καινοτομίας».  Το Συμβούλιο δια μέσω του Προέδρου κ. Χρυσόστομου Δήμου και της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με τεχνολογικές εταιρείες εντός Ελλάδος αλλά και στις Η.Π.Α. καθώς και με τους βραβευθέντες του διαγωνισμού 2012 όπως επίσης και με την ομάδα έργου της Πρωτοβουλίας Οδύσσειες Καινοτομίας.Συνάντηση εργασία πραγματοποίησε επίσης στα Ιωάννινα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και τον Πρόεδρο του Τεχνολογικού Πάρκου Καθηγητή Φίλιππο Πομώνη, στη σύντομη επίσκεψή του τον Φεβρουάριο 2013, με θέμα την υποστήριξη των προσπαθειών για την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού ευχαριστεί θερμά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου αλλά και τους Εμπορικού και Οικονομικού Ακολούθους των Πρεσβειών/Προξενείων της πατρίδας μας για την άψογη συνεργασία.Ευχαριστεί θερμά τους πρωταγωνιστές όλων αυτών των προσπαθειών που δεν είναι άλλοι από τους νέους ηπειρώτες επιστήμονες που τολμούν και επιχειρούν αλλά και αυτούς που θα τολμήσουν. Το Συμβούλιο είναι και θα παραμείνει αρωγός στις όποιες προσπάθειες για ανάπτυξη της πατρίδας μας αλλά και της Ηπείρου.