ΠΡΕΒΕΖΑ ΛΙΜΑΝΙΈργα εκβάθυνσης του λιμανιού της Πρέβεζας προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ανανέωση των υδάτων του Αμβρακικού θα γίνουν με τη χρηματοδότηση των έξι εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ».Με το  συγκεκριμένο έργο θα γίνει διαπλάτυνση του εσωτερικού στομίου του διαύλου και επέκταση των προβλεπόμενων εκσκαφών προ του ανατολικού κρηπιδώματος με απώτερο στόχο να αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής ανανέωση των υδάτων και κυρίως των βαθύτερων στρωμάτων του κόλπου και να μειωθεί το φαινόμενο του ευτροφισμού. Ήδη είναι έτοιμος ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) και θα αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Το έργο αυτό είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αποκατάσταση του Αμβρακικού και αναμένεται να επιφέρει πολύ θετικές συνέπειες στο οικοσύστημα.