πανεπιστήμιο ιωαννίνωνΑξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Κατά πληροφορίες που πρόσφατα λάβαμε, περισσότεροι από 30 υπάλληλοι ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα ή να απολυθούν. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 50% περίπου του συνόλου των υπαλλήλων ΕΤΕΠ που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο. Η τυχόν απόλυση, θα επιτείνει την ήδη τεράστια δυσλειτουργία του Πανεπιστημίου μας, δεδομένου του πολύ μικρού αριθμού υπαλλήλων που υπηρετούν. Να σημειωθεί ότι 19 υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα με τα προηγούμενα μέτρα. Κατά δυστυχέστατη συγκυρία, και τα δύο μέλη της γραμματειακής υποστήριξης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα απομακρυνθούν ως ανήκοντα στη κατηγορία των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Να μας επιτραπεί να επισημάνουμε ότι και οι δύο εργαζόμενες είχαν επιλεγεί από το Συμβούλιο όχι με χαριστικά μέτρα, αλλά με αποκλειστικά αξιολογικά κριτήρια με βάση τις από ετών μεγάλες και αποδεδειγμένες ικανότητές τους, εμπειρία, αποτελεσματικότητα και αφοσίωση. Το πνεύμα του νόμου – με το οποίο συμπλέουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – στοχεύει στην αναβάθμιση των Πανεπιστημίων μέσα από την στρατηγική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την έρευνα, την αριστεία, και την εξεύρεση πόρων πέρα από την κρατική επιχορήγηση. Το Συμβούλιο, με αφοσίωση, πίστη και όραμα καταβάλλει προσπάθειες να κάνει πράξη και να φέρει σε πέρας τις επιταγές του νόμου, ξεπερνώντας με τόλμη και σύνεση ποικίλες αντιστάσεις, αντιδράσεις, ακόμη και προπηλακισμούς. Μοχλός για την επίτευξη των παραπάνω, κρίνεται ότι θα αποτελέσει ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημίου, στον οποίο, όπως ο νόμος ορίζει, το Συμβούλιο θα πρέπει να στελεχωθεί από δοκιμασμένη και έμπειρη γραμματειακή υποστήριξη, πλαισιωμένη από εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις και επάρκεια στη νομική και οικονομική επιστήμη. Βέβαιοι ότι εκφράζουμε τα αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ και των εργαζομένων του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, υποβάλουμε θερμή παράκληση, όπως μη περιληφθούν στα μέτρα διαθεσιμότητας οι 30 υπάλληλοι ΕΤΕΠ, διότι εκτός των άλλων θα αποστερήσουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από απολύτως απαραίτητο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα δυσλειτουργίας, ενώ παράλληλα θα γεμίσουν με απογοήτευση τα 80% και πλέον των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου που πίστεψαν με ενθουσιασμό στο νέο θεσμικό νόμο λειτουργίας των Πανεπιστημίων.Εν κατακλείδι, δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο και υπερθεματίζουμε σχετικά με την εξαιρετικά τεκμηριωμένη επιστολή (Αριθμ. Πρωτ. 18503/29-8-2013) του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητού Τριαντάφυλλου Αλμπάνη, περί «Εξαίρεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τα μέτρα διαθεσιμότητας – κινητικότητας υπαλλήλων για λόγους ισότητας μεταξύ των Πανεπιστημίων»,καθ’ όσον από τα παρατιθέμενα στοιχεία, προκύπτουν αδιαμφισβήτητα, οι ισχυρότατοι λόγοι για τους οποίους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρέπει να εξαιρεθεί από τα μέτρα διαθεσιμότητας-κινητικότητας.