αρχείο λήψης (1)Συρρίκνωση 92% των άμεσων ξένων επενδύσεων καταγράφηκε το πρώτο δίμηνο του 2013 στη Βουλγαρία, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας,με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων διαμορφώθηκε στα 40,3 εκ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013, σε σχέση με 524,3 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.

Η Ελλάδα ήταν ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία το πρώτο δίμηνο του 2013 (9,4 εκ. ευρώ άμεσες επενδύσεις) και ακολουθεί το Λουξεμβούργο (7,9 εκ. ευρώ), η Ρωσία (6,7 εκ. ευρώ) και η Αυστρία (6,1 εκ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα ίδια προκαταρκτικά στοιχεία, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 οι άμεσες (βουλγαρικές) επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 6,8 εκ. ευρώ, σε σχέση με την αύξηση των 23,8 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Το εμπορικό ισοζύγιο για τον Φεβρουάριο το 2013 ήταν αρνητικό, ύψους 321,3 εκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος ύψους 303,7 εκ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2012. Το εμπορικό ισοζύγιο για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 367,3 εκ. ευρώ ή το 0,9% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 582,1 εκ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τον Φεβρουάριο 2013, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 192,9 εκ. ευρώ ή 13,2% έναντι του Φεβρουαρίου 2012. Τον ίδιο μήνα, η αξία των εισαγωγών σημείωσε αύξηση 210,5 εκ. ευρώ ή 11,9% και διαμορφώθηκε στο ποσό του 1,9 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2012.


ΠΗΓΗ: REAL.GR