αρχείο λήψης (6)Με 10 κριτήρια βαθμολόγησης της επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή, 1.500 ελεγκτές αναλαμβάνουν δράση κατά των «ύποπτων» φορολογουμένων για απόκρυψη εισοδήματος, διακίνηση «μαύρου χρήματος» και μη απόδοση στο Δημόσιο φόρων και τελών.

Σε πρώτη φάση στη λίστα προτεραιότητας για έλεγχο μπαίνουν 10.700 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που οι υποθέσεις τους βρίσκονται κοντά σε παραγραφή και για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή. Στη συνέχεια ο αριθμός των ελεγχόμενων θα διευρυνθεί καθώς η «μαύρη λίστα» θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και ευρήματα.

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την κατάταξη των φορολογουμένων σε ζώνες επικινδυνότητας δόθηκε χθες (12/05) με την έκδοση της απόφασης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, με την οποία δίνονται αναλυτικές οδηγίες στις ελεγκτικές αρχές για τα κριτήρια και τις διαδικασίες εντοπισμού και ελέγχου των «κόκκινων» φορολογικών υποθέσεων.

Στα κριτήρια επιλογής των φορολογουμένων που μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το φορολογικό μητρώο, οι δηλωθείσες δαπάνες ως ποσοστό επί του εισοδήματος ή του τζίρου, το είδος, η έδρα και τα έσοδα της επιχείρησης, οι απότομες μεταβολές στο επιχειρηματικό, εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ, το ύψος των καταθέσεων και των εμβασμάτων στο εξωτερικό, καθώς και οι κρατικές ενισχύσεις μέσω αναπτυξιακών νόμων.

ΠΗΓΗ: Εθνος