Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται το πρόγραμμα για την πρόσληψη 25.000 ανέργων στους ΟΤΑ που αφορά την τριετία 2012-2015. Το πρόγραμμα προωθείται από το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και τον ΟΑΕΔ. Οι εργαζόμενοι θα επιλέγονται από τις λίστες ανέργων του τοπικού ΟΑΕΔ, δεν θα μπορούν να εργαστούν πάνω από 135 ώρες το χρόνο και θα προσλαμβάνονται για έργα αυτεπιστασίας, που θα αφορούν κυρίως ειδικότητες του κατασκευαστικού τομέα. Πρόκειται για μια παλαιότερη πρόταση του υφυπουργού Εσωτερικών Πάρη Κουκουλόπουλου, η οποία ως σκοπό έχει την ενεργοποίηση των δήμων ώστε να υλοποιούν αναπτυξιακά έργα στην περιοχή τους. Η χρηματοδότηση θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται από τους ίδιους τους δήμους, με δέσμευση των εσόδων που έχουν από συγκεκριμένα τέλη, όπως ανταποδοτικά, τέλη ζύθου, διαφήμισης κ.λπ. Το σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, και απομένει να συζητηθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τα κριτήρια πρόσληψης.