Το νέο πρόγραμμα θΑνακοίνωση προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσηςα προσφέρει οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τα μέτρα, συνολικής δαπάνης 200 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

«Θεωρήσαμε ότι μια αριστερή κυβέρνηση πρέπει να ψηφίσει, ως πρώτο νομοσχέδιο, μέτρα που να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ανθρωπιστικής κρίσης, που είναι απότοκο μιας σειράς μνημονιακών ρυθμίσεων» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, κ. Πάνος Σκουρλέτης.

Η αναπληρώτρια υπουργός, Θεανώ Φωτίου, είπε ότι θα επωφεληθούν όσοι βρίσκονται σε βαθιά κρίση για εννέα μήνες και θα πριμοδοτηθούν οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4320/2015 αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr, ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 Δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών

Στα μέτρα περιλαμβάνεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε 150.000 νοικοκυριά και θα προηγηθεί η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας. Στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης, αναλογικά, μέχρι 1.200 kWh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως), για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στο πρόγραμμα και έως τις 31.12.2015.
Η επιδότηση ενοικίου

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης προβλέπεται, επίσης, επίδομα ενοικίου σε 30.000 νοικοκυριά. Το επίδομα θα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου, ενώ το ποσό του επιδόματος ενοικίου θα είναι 70 ευρώ ανά μήνα για μεμονωμένο άτομο και θα προσαυξάνεται κατά 30 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο άτομο της οικογένειας και έως το ποσόν των 220 ευρώ ανά μήνα.

Η κ. Φωτίου διευκρίνισε ότι το επίδομα θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, εκτός των περιπτώσεων όπου ο ιδιοκτήτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οπότε θα γίνεται συμψηφισμός.

Επιδότηση σίτισης

Τέλος, προβλέπεται η παροχή επιδόματος συσσιτίου σε ποσά αντίστοιχα με το επίδομα ενοικίου. Τα ποσά θα περιλαμβάνονται σε πιστωτική κάρτα, η οποία θα διανεμηθεί στους δικαιούχους και η οποία θα επιτρέπει μόνο την αγορά τροφίμων. Επιπλέον το υπουργείο Εργασίας θα καλέσει τα καταστήματα τροφίμων να δημιουργήσουν ειδικές εκπτώσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών.

Τα κριτήρια

Για την υπαγωγή κάποιου στο πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

● Μεμονωμένο άτομο: 2.400 ευρώ

● Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3.600 ευρώ

● Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4.200 ευρώ

● Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4.800 ευρώ

● Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5.400 ευρώ

● Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6.000 ευρώ.

Έχουν τεθεί και δύο περιουσιακά κριτήρια, που είναι τα εξής: πρώτον, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.

Δεύτερον, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της ΚΥΑ.