Δημαρχείο 2Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Δήμο Ιωαννιτών η επεξεργασία όλων των στοιχείων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων των παρελθόντων ετών. Στο Υπουργείο και στις αρμόδιες υπηρεσίες στάλθηκαν οι τελευταίοι φάκελοι για οφειλές που ανέρχονται στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων θα γίνει η καταβολή κι αυτών των χρημάτων.Ο Δήμος Ιωαννιτών, εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα που δόθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην εξόφληση των τεράστιων οφειλών που παρέλαβε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Μέχρι τώρα πληρώθηκαν εννέα περίπου εκατομμύρια και το συνολικό ποσό μετά και την σημερινή αποστολή θα ανέλθει στα 10,2 εκατομμύρια ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος απαλλάχθηκε από ένα τεράστιο χρέος και παράλληλα εκατοντάδες επιχειρηματίες και προμηθευτές που περίμεναν χρόνια εισέπραξαν τα χρήματα που τους οφείλονταν. Η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία ολοκληρώνεται συμβάλλει σημαντικά ώστε ο Δήμος να ανακτήσει την αξιοπιστία του και την φερεγγυότητα στις συναλλαγές του.